Skip to content

Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe HiFi Klubben omgaat met de persoonlijke gegevens van onze klanten. We verzamelen persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals aankopen, reparaties en advies, en om marketingmaterialen te sturen.

HiFi Klubben gebruikt alleen algemene persoonsgegevens, en je kunt grotendeels zelf bepalen wat we verzamelen en waar we je persoonsgegevens voor gebruiken. Meestal kunnen ze ook verwijderd worden.

In sommige gevallen moeten we bepaalde persoonsgegevens echter bewaren, omdat dat wettelijk verplicht is – bijvoorbeeld voor de naleving van de wettelijke boekhoudplicht.

Persoonsgegevens worden voornamelijk gebruikt om de producten die je hebt besteld op te sturen, of om met je te communiceren per telefoon, sms en e-mail, bijvoorbeeld onze nieuwsbrief, als je je daarvoor hebt ingeschreven. We gebruiken je gegevens ook om advertenties weer te geven op andere websites en op sociale media, als we daar toestemming voor hebben gekregen.

Sommige derde partijen (sociale media) waar wij de informatie mee delen, gebruiken deze informatie buiten onze controle ook voor hun eigen doeleinden. In die gevallen verwijzen we naar hun privacybeleid.

Hieronder vind je daar meer informatie over.

 1. Wij zijn de gegevensbeheerder – hoe neem je contact met ons op?

HiFi Klubben Netherlands B.V. Juliana van Stolbergstraat 27 5038 AM Tilburg, Nederland Tel: 088 3012181 KvK-nummer: 34230560

Voor vragen over je persoonsgegevens en dit privacybeleid kun je terecht bij: [email protected]

 1. De doeleinden van en rechtsgrondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Aankopen in onze winkel
 • Aankopen in onze webwinkel
 • Advies over geluid
 • Boeken van een demonstratie
 • Reparaties
 • Reclamaties
 • Klantenservice in de vorm van gesprekken, chats, berichten en e-mails over onze producten
 • Klantenclub
 • Nieuwsbrief
 • Deelname aan prijsvragen
 • Marketing op sociale media, op basis van je interesses
 • Marketing van producten op onze website

De rechtsgrondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens:

 • Aankopen in onze winkel, aankopen in onze webwinkel, advies over geluid, boeken van een demonstratie, reparaties, reclamaties, klantenservice in de vorm van gesprekken, chats, berichten en e-mails over onze producten:
  • De verwerking is noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.
 • Klantenclub, nieuwsbrief, deelname aan prijsvragen, gerichte marketing via op sociale media en marketing van producten op onze website:
  • We verwerken je persoonsgegevens op basis van jouw toestemming. Volgens zowel artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, artikel 1.3a van de Code E-mail als artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet zijn we dus verplicht om jou om toestemming te vragen.

Externe partijen, zoals sociale media, kunnen je persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken. Wij verwijzen je daarom naar het privacybeleid van deze partijen, waar je kunt zien waarvoor zij jouw persoonsgegevens gebruiken.

Ten slotte verwerken we je persoonsgegevens voor zover dit relevant is, als je ervoor kiest om een of meerdere van je rechten uit te oefenen. In dat geval zijn we verplicht om je persoonsgegevens te verwerken volgens de regels inzake de rechten van de geregistreerde in artikel 12 - 22.

 1. Categorieën persoonsgegevens en waar we ze verzamelen

Wij verwerken alleen algemene persoonsgegevens. Meestal verzamelen we de persoonsgegevens bij een verkoop, in onze webwinkel, de klantenclub en onze website, maar ook via sociale media en als je met ons communiceert.

 1. Ontvangers of categorieën van ontvangers

We maken je persoonsgegevens bekend of dragen deze over aan de volgende ontvangers, voor zover dit relevant is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens gebruikt mogen worden:

 • Hifi Klubben en zijn moeder-, dochter- en gelieerde ondernemingen
 • De HiFi Klubben-filialen die verbonden zijn aan het moederbedrijf
 • Websites waar wij onze advertenties plaatsen
 • Sociale media, waaronder Facebook, YouTube en Instagram
 • Gegevensverwerkers (IT-leveranciers)
 1. Overdracht aan ontvangers in andere landen, inclusief internationale organisaties

Wij geven persoonsgegevens door aan landen buiten de EU. Wij dragen gegevens dus over aan andere landen waarvan de Europese Commissie heeft bepaald dat het beschermingsniveau toereikend is, of naar onveilige landen op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardbepalingen voor gegevensbescherming, zodat de overdracht altijd plaatsvindt onder de benodigde of passende garanties en jouw rechten als geregistreerde gewaarborgd zijn. Op verzoek kun je hier een kopie van ontvangen.

 1. Opslag van persoonsgegevens

Algemeen: Volgens de regels voor productdefecten moeten wij de aankoop- en contactgegevens tot 10 jaar na de datum van aankoop bewaren, indien mogelijk, om producten terug te kunnen roepen.

Volgens de wettelijke boekhoudplicht moeten we gegevens over de aankoop of reparaties van producten bewaren voor een periode van vijf jaar vanaf het einde van het boekjaar waarin het product is aangekocht of gerepareerd.[FvD2] 

 • Aankopen in onze winkel:
  • Zie hierboven voor productdefecten en aankoopgegevens.
 • Aankopen in onze webwinkel:
  • Zie hierboven voor productdefecten en aankoopgegevens.
 • Advies over geluid:
  • Wij bewaren informatie met betrekking tot advies gedurende 3 jaar vanaf de datum van voltooiing van het advies met het oog op onze mogelijke aansprakelijkheid.
 • Boeken van een demonstratie:
  • We wissen de gegevens zodra de demonstratie voltooid is, mits de klant de dialoog voort wil zetten of een aankoop wil doen.
 • Reparaties:
  • Zie het gedeelte hierboven over de wettelijke boekhoudplicht.
 • Reclamaties:
  • Zie het gedeelte hierboven over de wettelijke boekhoudplicht.
 • Klantenservice in de vorm van gesprekken, chats, berichten en e-mails over onze producten:
  • We bewaren je persoonsgegevens afhankelijk van het onderwerp van de communicatie. Zie de overige opslagregels.
 • Klantenclub:
  • We bewaren je gegevens totdat je inlogt en je profiel verwijdert.
 • Nieuwsbrief
  • We bewaren je gegevens totdat je jezelf afmeldt van onze nieuwsbrief.
 • Deelname aan en goedkeuring voor prijsvragen:
  • Wij bewaren je persoonsgegevens totdat je je toestemming intrekt.

We bewaren echter altijd de technische documentatie met je goedkeuring zolang we van die goedkeuring gebruikmaken, tot vijf jaar na het laatste gebruik ervan. De strafrechtelijke aansprakelijkheid op grond van de gegevensbeschermingsregels verjaart namelijk na een periode van vijf jaar.

 1. Geautomatiseerde beslissingen, inclusief profilering

Als we marketing doen op sociale media, maken we een profiel van je. Het is dus mogelijk dat je op sociale media meer advertenties voor onze producten ziet nadat je onze website hebt bezocht en ‘ja’ hebt gezegd tegen cookies en/of toestemming hebt gegeven voor marketing.

 1. Ben je verplicht om je persoonsgegevens op te geven?

Nee, dat ben je niet. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij aankopen in onze webwinkel, moeten wij echter contactgegevens verzamelen, zodat je het bestelde product kunt ontvangen.

 1. Het recht om je toestemming in te trekken

Je hebt altijd het recht om je toestemming in te trekken. Dat kan bijvoorbeeld op de volgende manieren:

 • Klantenclub: Je kunt inloggen en je profiel wissen.
 • Nieuwsbrief: Je kunt je via elke nieuwsbrief direct afmelden.
 • Marketing op sociale media, op basis van je interesses: Dit kun je voorkomen door je profiel in onze klantenclub te wissen.
 • Doelgerichte marketing van producten op onze website: Dit kun je voorkomen door je profiel in onze klantenclub te wissen.

Als je nog vragen hebt over het intrekken van je toestemming of je andere rechten, kun je contact met ons opnemen via: [email protected].

 1. Je rechten

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je een aantal rechten met betrekking tot de manier waarop we je persoonsgegevens verwerken.

In sommige gevallen zijn wij echter verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens samen met andere partijen, die ook via cookies op de website persoonsgegevens verzamelen, of met de ontvangers waarmee wij persoonsgegevens delen. In die gevallen kunnen we je verzoek doorsturen naar de betrokken partij, als dat nodig is om aan je verzoek te voldoen.

Recht om je gegevens te zien (recht op inzage)
Je hebt het recht op toegang tot alle gegevens die we over jou verwerken, en een aantal andere gegevens.

Recht op correctie (rectificatie)
Je hebt het recht om onjuiste informatie over jezelf te laten corrigeren.

Recht op vergetelheid (wissen)
Je hebt het recht om je gegevens te laten wissen. In veruit de meeste gevallen kun je jouw persoonsgegevens wissen door je toestemming in te trekken. Zie hierboven onder ‘Het recht om je toestemming in te trekken’ en onder ‘Opslag van persoonsgegevens’.

Recht op beperking van de verwerking
In bepaalde gevallen heb je het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Als je het recht hebt om de verwerking te beperken, mogen we je gegevens in de toekomst – afgezien van de opslag – alleen gebruiken met jouw toestemming, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een gerechtelijke eis, of om een persoon of zwaarwegend algemeen belang te beschermen.

Recht van bezwaar
Je hebt in bepaalde gevallen het recht om bezwaar te maken tegen onze rechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens voor direct-marketingdoeleinden.

Recht op dataportabiliteit
In bepaalde gevallen heb je het recht om je persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat, en om deze persoonsgegevens ongehinderd over te dragen van één gegevensverwerker naar een andere.

 1. Een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als je niet tevreden bent over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken. De contactgegevens van Autoriteit Persoonsgegevens kun je vinden op autoriteitpersoonsgegevens.nl. We adviseren je echter om eerst contact met ons op te nemen via: [email protected].